Kruszywa specjalne

pr5

Kruszywa specjalne

Sprzedaż hurtowa na zlecenie kruszyw specjalnych do produkcji przeciwwag do sprzętu AGD , balastów wykorzystywanych w przemyśle maszynowym i betonów ciężkich.

  • Wyszukiwanie na rynku krajowym i zagranicznym specjalnych kruszyw ciężkich pod kątem potrzeb klienta
  • Doradztwo techniczne w zakresie weryfikacji właściwości fizykochemicznych oferowanego surowca oraz jego przydatności do produkcji pod względem gęstości ,granulacji i składu chemicznego
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej oferowanego surowca
  • Wspomaganie potencjalnego klienta w logistyce dostaw
  • Uczestnictwo w negocjacjach handlowych
  • Finalizowanie kontraktów mieszczących się w granicach sprzedaży hurtowej na zlecenie
  • Pośrednictwo handlowe